Image

Trivsel, forandringsparathed & fællesskab


Tingagerskolen er en skole for elever fra 0. – 10. årgang

Vi er en fleksibel skole med selvstyrende team som har stor handlefrihed, fleksibilitet, engagement. Vi arbejder efter et nærhedsprincip, hvor eleverne møder færre voksne i dagligdagen, de skal forholde sig til.

Samtidig opnår vi en større faglighed, da lærerne bliver i de forskellige afdelinger og hele tiden vil undervise i kendte fagområder.

Lærerne tilknyttes en bestemt afdeling, hvor man har hovedparten af sine timer. Man kan godt være faglærer i en anden afdeling.

Hver afdeling udpeger en afdelingskoordinator, der samtidig skal være kontaktperson til ledelse.

Alle elever vil få udleveret et grundskema, men vi forventer, at dette skema vil blive ændret i løbet af skoleåret.

Læs om skolens historie

Følg os på facebookFind os

Tingagerskolen
Østre Ringvej 2,
5750 Ringe

EAN NR. 5798006996865


Ring til os

+45 72 53 03 82