Image

Vi er verdensmestre i valgfag, og valgfag kommer til at fylde
meget i dit ugeskema - nogle i længere perioder, andre i korte.

Obligatoriske fag:

  • Dansk  -  7 ugentlige lektioner
  • Matematik  -  7 ugentlige lektioner
  • Engelsk  -  6 ugentlige lektioner

Tilbudsfag:

  • Tysk  -  4 ugentlige lektioner
  • Fysik/kemi  -  3 ugentlige lektioner
  • Samfundsfag  -  2 ugentlige lektioner
  • Fransk *  -  4 ugentlige lektioner
  • X-tra dansk  -  2 ugentlige lektioner
  • X-tra matematik  -  2 ugentlige lektioner

* Timerne læses under ungdomsskolen (Fmus) i umiddelbar forlængelse af skoledagen.

OBS! Du skal minimum have 28 lektioner om ugen

”Bring Your Own Device”  Du skal altid have adgang til en computer i den daglige undervisning. Medbring din egen eller lån en af skolen.