Læringscenter

Hvem er vi?

På læringscentret arbejder følgende medarbejdere:

  • Lene Maarup Thomsen: læsevejleder
  • Tage Jessen: It-vejleder og matematikvejleder
  • Lene Ejsing Drost: skolebibliotekar og læringsvejleder

Læringscentret er så vidt muligt bemandet hver dag kl. 8.10 - 14.10.

Hvad tilbyder vi?

På læringscentret tilbyder vi hjælp og vejledning til kolleger og elever i forskellige sammenhænge.

I forbindelse med eleverne tilbyder vi:

  • at hjælpe med udlån af bøger, der passer til den enkelte elev.
  • jævnligt at introducere nye bøger for den enkelte elev eller for klassen ved afholdelse af booktalks.
  • at vejlede i og udvikle den enkelte elevs materialesøgning i forbindelse med opgaveskrivning - både i bogform og på nettet.
  • at udlevere chromebooks til nye elever og at bytte elevernes chromebooks, hvis de er gået i stykker.
  • at hjælpe elever med opståede problemer med deres chromebooks og tilhørende programmer.
  • at introducere nye programmer og lignende og hjælpe klassen og eleverne med arbejdet i opstartsfasen.
  • at give plads til udstillinger af elevernes arbejde på læringscentret.