Specialafdelingen

I specialafdelingen går der ca. 80 elever fra 0.-10. klasse, fordelt på 9 klasser.

Målgruppe
Specialafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til elever fra 0.-10.klasse med generelle indlæringsvanskeligheder, socio-emotionelle problemstillinger. PPR visiterer elever fra almenskolen til specialafdelingen.

Børnesyn
Alle børn gør det rigtige, hvis de kan.
Alle børn skal have en chance for at få en uddannelse og mulighed for at kunne klare sig selv som voksne.