Tingagerskolens principper

Kære forældre til elev på Tingagerskolen

Vi er så glade for, at netop dit barn er på vores skole, og vi ved, at du har nogle forventninger til, hvordan vi løser vores opgave.

Disse forventninger kunne f.eks. omfatte:

 • At vi skaber et fysisk og psykisk miljø på skolen, der er rummeligt og fremmer trivsel og læring
 • At vi samarbejder med dig omkring, hvilke behov din barn har, og hvordan vi bedst løser dem
 • At vi er åbne og tillidsfulde i vores kommunikation med dig og dit barn

Som skole har vi også nogle forventninger til dig som forældre, og vi vil gerne tydeliggøre disse forventninger:

Vi forventer, at du sørger for, at dit barn har de bedste muligheder for at koncentrere sig i skolen. Det betyder at:

 • Dit barn møder veludhvilet og veloplagt til skoledagen og har fået morgenmad hjemme eller i SFO
 • Dit barn får en passende og sund madpakke med hjemmefra med mulighed for at spise både om formiddagen, til frokost og om eftermiddag, hvis det har lange dage

Vi forventer, at du hjælper dit barn med at møde velforberedt.
Det betyder at:

 • Chromebook er opladt, og at der er et sæt velfungerende høretelefoner med/i klassen
 • Ugeskema/lektiebog er læst
 • Lektierne er lavet
 • Du hjælper dit barn med at pakke tasken selv inklusiv evt. idrætstøj og biblioteksbøger

Vi forventer, at du deltager aktivt i fællesskabet omkring klassen. Det betyder at:

 • Vi taler pænt om andre elever, forældre og skolen, især når vores børn hører på det
 • Du henvender dig til skolen/klasselæreren, hvis der er noget, du er bekymret for
 • Du bakker op om de sociale arrangementer, der er i klassen
 • Vi samarbejder omkring det sociale liv i klassen – herunder tager udfordringer op med relevante parter, inden det bliver store problemer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, du har lyst til at drøfte med os, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og ledelsen, Tingagerskolen.