Afdelingens opbygning og struktur

Udskolingen på Tingagerskolen består af 3 klassetrin. Der er én klasse pr. årgang fra 7. - 9.klasse.

Når eleverne begynder på Tingagerskolen i 7. klassen, vil det første de møder være et par uger, som er koncentreret om, at eleverne lærer hinanden at kende, og at lærerne får lavet de bedst mulige klasser ud fra deres erfaringer med eleverne i forskellige aktiviteter. Det kan fx være et besøg i Davinde, teambuilding øvelser, orienteringsløb i lokalområdet, spil mm.

Når klasserne er dannet, vil deres første uge sammen gå med at lære hinanden at kende. Denne uge vil bl.a. kunne bestå af teambuildingsøvelser, evt et besøg på FGU i Svendborg, fællesspisning arrangement med elever, forældre og lærere mm.