Ungdommens uddannelsesvejledning

Introkursus (UU):
I 8. klasse kommer eleverne på et 5-dages introduktionskursus, hvor de besøger forskellige ungdomsuddannelser i FMK og Svendborg kommune.

Uddannelsesparathed (UPV): 
Inden den 1. december vurderer skolen, om jeres barn er uddannelsesparat. Skolen vurderer elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, er en proces, som starter i 8. klasse.
Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller 10. klasse.

Studievalgsportfolio (UG):
Fra og med 7. klasse arbejder vi med, at eleverne udfylder deres personlige studievalgsportfolio. Den skal hjælpe den enkelte elev med at træffe et valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Studievalgsportfolioen skal vedhæftes til den enkelte elevs ansøgning til enten erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

UU-vejledere:

Frans Ullemose er tilknyttet 7-9. årgang samt specialklasser afdelingens overbygning og kan kontaktes på:
Telefon 72 53 39 14

Daimi Barsballe er tilknyttet 10. årgang og kan kontaktes på
Telefon 72 53 31 91

UU - læs mere her
UPV - læs mere her
UG - læs mere her