Skolebestyrelsen

Signe Harder

Formand


Telefon 25 38 25 90
signe.harder@dadlnet.dk

Camilla Grønkjær-Petersen

Næstformand

Bøgedalsvænget 9
5750 Ringe
Telefon 20 69 26 89
camillagp82@gmail.com

Cecilie Holm Jensen

Forældrerepræsentant

Rødamsvej 61
5856 Ryslinge
Telefon 51 86 68 92
c.krogh1989@gmail.com   

Trine Hollænder

Forældrerepræsentant

Kløvervej 46
5750 Ringe
Telefon 42124653
trinepingvin@gmail.com

Gitte Grill Hansen

Forældrerepræsentant

Kildevangen 14
5750 Ringe
Telefon 20 11 39 91
gigha@fmk.dk

 

Chara H. Jakobsen

Forældrerepræsentant

Vinkelvej 16                           5750 Ringe
Telefon 60 13 10 50
charajacobsen@gmail.dk

 

Tim Visti

Forældrerepræsentant


Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget, undervisningsmidler og fastsætter værdiregelsæt og ordensregler. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og skal arbejde inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/skolebestyrelsen